Föreningen

som stödjer körerna heter Föreningen Göteborgs Domkyrkas Goss- och Flickkörer.

Samtliga korister är medlemmar i föreningen. Årsavgiften är 500 kr per familj, oavsett antal sjungande barn/ungdomar.

Stödmedlemmar är varmt välkomna!
Stödmedlemsavgiften är frivillig, dock lägst 300 kr, och inbetalas till föreningens plusgiro 30 84 11-8 eller Swish 123 195 1656. Ange på inbetalningen att den avser stödmedlemskap.

Stodmedlem hemsida