Förtydligande: förkortningar

Inlägg som gäller specifika grupper inleds med gruppens förkortning, som tex. GU: Kördag på Styrsö 4/9, ellerAsp: övningsuppgifter eller Fasp, YF, GK: gruppindelning Inlägg som gäller alla (som detta, eller Tipspromenadens rätta svar) har en rubrik utan någon förkortning i början.

Körgruppernas förkortningar:

  • Asp = båda aspirantgrupperna
  • Fasp = Flickkörens aspiranter
  • Gasp = Gosskörens aspiranter
  • GK = Gosskören
  • YF = Yngre Flickkören
  • ÄF = Äldre Flickkören
  • NI = målbrottsgruppen (en tidigare upplaga av målbrottsgruppen började kalla sig ”Nissarna”, och namnet har hängt kvar)
  • GU = Gustavi Ungdomskör