Asp: högmässa 20/11

Söndag 20 november medverkar aspirantgrupperna i Domkyrkans högmässa kl. 11

Allt praktiskt

om samlingstid, klädsel, matsäck, nattvard mm. finns under Konserter – Högmässa  
Församlingsherde Susanne hälsar på aspiranterna under veckans repetitioner och pratar med barnen om söndagens texter och om högmässan.

Öva hemma

Man är många när man sjunger i kör, men var och en måste ändå kunna allt lika bra som om man skulle sjunga solo! Sångerna som alla måste kunna solo-bra på söndag är:

  • Himmelriket
  • Herren är min herde
  • Hör klang från klockor

Tillsammans med församlingen sjunger vi psalmerna:

  • Måne och sol (sv.ps. 21)
  • Lova Herren, sol och måne (sv.ps. 7)

Öva inför publik

”Publiken” kan bestå av gosedjur, legogubbar eller vad man vill.
Men det är bra om någon läskunnig sitter med då och då och följer med i texten för att kolla att det blir helt rätt. Det är betydligt enklare att öva in exakt rätt från början än att öva in lite fel först och sedan lära om!