Asp, GK, YF: Föräldramöten 23/2

Ikväll är det föräldramöten för Fasp/Gasp kl 17-18 och för YF/GK kl. 18:30-19:30.
Obligatorisk närvaro för minst en vuxen per körsångare. Om föräldrarna har förhinder går det bra att istället skicka en annan vuxen som kan föra familjens talan och förmedla information från mötet till familjen.
För den som inte kan komma till Gustavigården går det bra att delta digitalt. Möteslänk finns under Termin – Zoom.