GK YF: Övningsfiler inför jubileumskonsert

På jubileumskonserten den 18/3 kl 17 behöver du vara säker på din stämma och dina insatser. Du ska själv öva och därför finns här övningsfiler att använda. Bra, eller hur!

I will magnify, stämma 1
I will magnify, stämma 2
Te Deum, del 1, stämma 1. Stanna vid 0:57, ”Sanctus” sjungs av andra körsångare.
Te Deum, del 1, stämma 2. Stanna vid 0:55, ”Sanctus” sjungs av andra körsångare. Obs! GK, stämma 2 stannar kvar på tonen G när det delar sig.
Te Deum, del 2 o 3, stämma 1. Stanna vid 1:08, ”Aaaa-stämmorna” sjungs av andra körsångare.
Te Deum, del 2 o 3, stämma 2. Stanna vid 1:02, ”Aaaa-stämmorna” sjungs av andra körsångare.
Te Deum, del 6, stämma 1.
Te Deum, del 6, stämma 3.
Te Deum, del 6, stämma 2.
Hela stycket finns på Spotify. Det är gjort som ett collage eller ett ljudlandskap och kräver att man är säker på sin egen del i det som till slut ska låta väldigt spännande! Lyssna, helst flera gånger, och se om du kan veta var dina insatser kommer in.