Asp: prov i musikteori

Under repetitionerna 3-4 maj kommer aspiranterna att göra ett kort skriftligt prov som uppföljning av läsårets uppgifter i musikteori.

Syftet med provet är att ge körledarna viktig information om vad som har landat så här långt och om det finns områden som behöver lyftas fram ytterligare. Det ger också körsångarna tillfälle att gå igenom – och förundras över! – vad de har lärt sig under året. Provet betygsätts inte.

De aspiranter som går sitt andra år behöver nu ha aspirantårens musikteori ganska väl på plats inför gruppbyte till hösten. Kanske visar provet att någon behöver lite extra tid för något som är osäkert. Isåfall är det bra att kunna se det redan nu.

Om din körsångare behöver att en förälder är med för att assistera är du hjärtligt välkommen att sitta med!