Välkommen till höstterminen 2023!

Här kommer info om ny portkod och schema vecka 34 med bl.a föräldramöten och terminsupptakt. För dig som är ny är detta ditt första mejl från körernas hemsida. För att läsa hela texten: logga in med korist som både användarnamn och lösenord. Vill du inte ha fler aviseringsmejl kan du klicka på länken längst ner.

Mejl är inte = inlägg

Du behöver inte ha aviseringsmejlet för att nå informationen det förmedlar. Mejlet är bara en avisering, ett meddelande om att det finns något nytt att läsa på hemsidan. Du hittar det mesta under menyrubriken Körgrupper – [din/ditt barns körgrupp].

Prenumerant?

Alla höstens körsångare i ÄF, NI och GU och alla Anhörig 1 och Anhörig 2 till minderåriga körsångare är inlagda som prenumeranter på aviseringar från hemsidan. Om du avbryter prenumerationen är du själv ansvarig för att istället regelbundet kontrollera på hemsidan om det har lagts ut något du behöver känna till. En del e-postprogram sorterar automatiskt bort massutskick som spam och då hamnar aviseringarna i skräpposten. Att lägga till avisering@musikidomkyrkan.se som kontakt i adressboken kan ofta lösa det problemet.

Översikt vecka 34

KörgruppMåndag 21/8Tisdag 22/8Torsdag 24/8Söndag 27/8
Nya körsångare i äldre grupper*Teori för nyantagna kl. 17-18
Fasp/GaspFöräldramöte 17:15-18:15Terminsupptakt kl. 15
YF/GK/NIFöräldramöte 18:30-19:30Terminsupptakt kl. 15
ÄFFöräldramöte kl 17:15-18:15Terminsupptakt kl. 15
GURepetition kl 18:30-21Repetition kl.14:15
Terminsupptakt kl.15:00
*Nya sångare = nyantagna till YF, GK, ÄF. OBS! Detta tillfälle gäller INTE körsångare som var med i våras och har bytt grupp till hösten. Inte heller nyantagna aspiranter.

Föräldramöten i Gustavigården, Kyrkogatan 28

  • Tisdag 22/8 kl. 17:15-18:15 Äldre Flickkören (ÄF)
  • Torsdag 24/8 kl 17:15-18:15 Aspiranter (Fasp & Gasp)
  • Torsdag 24/8 kl 18:30-19:30 Yngre Flickkören (YF), Gosskören (GK) och Nissarna (NI)

Vid föräldramöten är det obligatorisk närvaro för minst en vuxen representant per körsångare (eller per familj om det är flera körsångare i samma familj). Den vuxna måste inte vara en förälder.

Körsångarna ska inte vara med på föräldramötet. För det mesta pratar vi med barnen, men på föräldramöten kan vi prata om sådant som handlar om barnen, och om hur körsångarnas vuxna kan bidra till att körverksamheten ska få fungera så bra som möjligt för barnen.

Vi träffas i ljusgården i Gustavigården (Kyrkogatan, 28 vån. 2). Vi vill helst att du är med på plats, inte minst för att det är en del papper som måste undertecknas. Men om du måste, kan du delta i Zoom. Möteslänkar finns under Termin – Zoom

Ny portkod till Gustavigården är 1867*

Koden är fyra siffror och en stjärna: 1867*. Minnesregel: Vår nya skiva. I juni släpptes körernas nya skiva Allt vad hjärtat i vinter drömt på Spotify. Titeln är en rad ur sången Vårsång (Det ljusnar) av Wilhelm Peterson-Berger som föddes 1867. Han har också skrivit pianostycket Intåg i sommarhagen som har gett namn åt vår årliga nationaldagskonsert som avslutar vårterminen.

Terminsupptakt söndag 27/8 kl. 15

På söndag träffas alla, körsångare och familjer, i domkyrkan. Vi sjunger för och med varandra och nya körsångare hälsas välkomna. Sen blir det fika, tipspromenad och ganska många ”Oj, vad du har vuxit i sommar!”