Årsmöte 18/9 kl 18:30

Måndag 18/9 kl 18:30 är det årsmöte för körernas förening. Då förväntas du som är medlem (= körsångare eller vårdnadshavare till körsångare under 16 år) delta, antingen på plats i Gustavigården eller i Zoom.

Kallelse till årsmötet gick ut i terminsformuläret, detta är bara en påminnelse. Du som deltar på plats kan värma upp med lite småprat och kaffe från kl 18:15. Du som deltar i Zoom får värma upp på egen hand. (Kanske med den här? Pausgympa enligt kyrkoåret) Zoomlänk finns här på hemsidan under Termin – Zoom

Genom att komma på årsmöte visar du din uppskattning

och ditt intresse för styrelsens arbete för körverksamheten! Utan styrelsemedlemmarnas ideella insatser skulle tex. resor och läger inte kunna genomföras.

Dagordning

och andra årsmöteshandlingar finns här på hemsidan under Föreningen – Stadgar, protokoll, policyer