YF GK: högmässa 1/10

På söndag sjunger YF & GK i högmässan. Samling 9:30 som vanligt. Något som inte är som vanligt är att gudstjänsten ingår i Svenska kyrkans medverkan i Bokmässan. Därför är det författaren Sara Lövestam som predikar. Det du behöver veta om samlingstid, klädsel, matsäck, nattvard m.m. finns under Konserter – Högmässa  

Öva hemma

I kör sjunger många tillsammans, men var och en måste ändå kunna allt lika bra som om man skulle sjunga solo! Sångerna som alla måste kunna solo-bra på söndag är:

  • Mikael och draken
  • Må Gud välsigna
  • Dona nobis pacem
  • Dagar och nätter

Till psalm nr 1 är det också en diskantstämma.