26/10 släpps biljetter till Lucia

Torsdag 26 oktober klockan 10 släpps biljetterna till årets Luciakonserter. Här följer information om hur man köper biljetter, vad det kostar, vilka som medverkar och vilka som (inte) borde gå på konsert. LÄS HELA INFORMATIONEN innan du börjar boka biljetter!

Viktigt att veta

 1. Det finns ingen platsgaranti eller förtur för körsångarnas anhöriga.
 2. Biljetterna har de senaste åren tagit slut otroligt fort. Konserterna kl 16 har sålt ut inom ett par timmar.
 3. Ingen släpps in utan biljett. Det går inte att prata sig in utan biljett för att man har ett barn i kören.
 4. Det finns inget reservlager av biljetter för den som glömde köpa biljett i tid.
 5. Kontakta inte Petter, Ulrika eller körernas support om biljetter. De vet inte mer än du om biljettförsäljningen!

Vem ska gå på Luciakonsert?

Har man familjemedlemmar som inte klarar en tyst timma, kan familjens vuxna lösa det tex. genom att gå på olika konserter så att de rörliga och ljudliga får stanna hemma. Alla körgrupper medverkar på minst två konserter.

Luciakonsert – inte för alla åldrar!

Luciakonserterna är fullsatta konserter för betalande publik. För många är våra Luciakonserter en återkommande tradition och adventstidens höjdpunkt. Man ser fram emot den koncentrerade stämningen kring Luciatåget, mörkret, de tända ljusen och musiken. Vid Luciakonserterna är toleransen för störningar, ljud och rörelse mycket låg.

Det finns ingen nedre åldersgräns för att vara publik i Domkyrkan, men av hänsyn till omgivningen måste man sätta egna gränser. Vid Luciakonserterna bör gränsen dras vid förmågan att sitta stilla och tyst i ca 75 minuter. Oavsett ålder.

Öva på att vara publik – men inte vid Lucia

Att vara publik, att lyssna aktivt och samtidigt visa hänsyn mot sina med-lyssnare, är en färdighet som kräver övning. Det kan man göra när vi sjunger högmässor eller UNGA SJUNGA-konserter med fri entré. Då går det bra att sitta i ljuskapellet eller gå ut en stund om man behöver röra på sig eller låta, och sen komma tillbaka in igen.

Den möjligheten finns inte vid Luciakonserterna. Man kan i och för sig gå ut i ljuskapellet, men även det är störande för dem som har råkat få sittplatser närmast glasväggen.

Biljettförsäljning

Information om biljetter och länk till onlineförsäljning finns på Domkyrkoförsamlingens hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/gbgdomkyrko/biljetter

Biljettpriser

Parkett (= nere i kyrkan) 220 kr ordinarie. 170 kr barn 3-16 år, studerande och pensionärer.
Läktare (begränsad sikt) 170 kr för alla.
(Barn under 3 år i vuxens knä behöver ingen egen biljett – men behöver kanske inte heller gå på Luciakonsert? Se resonemang ovan.)

Erfarenheter från tidigare år

 1. Färre biljetter per sökning ger bättre resultat. Chansen att få fyra biljetter ökar om du söker på två platser två gånger än om du söker på fyra platser en gång, eftersom systemet söker lediga platser intill varandra.
 2. Tidigare år har det varit problem med att boka platser till flera konserter i samma bokningsomgång. Flera har varit med om att valda platser till en konsert försvann när man gick tillbaka för att boka ytterligare platser på en annan konsert. Det kan alltså vara bra att göra en bokning per konsert om man ska köpa biljetter till olika konserter.

Köp biljett till rätt konsert

Varje körgrupp medverkar i minst två konserter, men endast GU, ÄF och NI är med på alla konserter:

 1. Lördag 9/12 kl.16 alla körgrupper
 2. Lördag 9/12 kl.19: endast Äldre Flickkören, Nissarna och Ungdomskören
 3. Söndag 10/12 kl.16: alla körgrupper
 4. Onsdag 13/12 kl 19: alla körgrupper UTOM aspiranterna

Körmammor behöver inte köpa biljett till de konserter då de tjänstgör!

Bytesbörs

Om man ändå råkar köpa fel eller har biljetter över kan man försöka byta/sälja här: Konserter – Biljetter – Bytesbörs för Luciabiljetter