Församlingens säkerhetsåtgärder kring Lucia 2023

Vid alla Luciakonserter är en av församlingens präster med och ansvarar för säkerheten. Körmammor och andra frivilliga har som vanligt hand om biljetter och insläpp, men tjänstgörande präst ansvarar för att hantera alla oklarheter, och om någon upplevs som osäker eller obehaglig. Vi har två åtgärder vid oro: direktlarm till Securitas och att ringa 112.

Vi har förstärkt vår vaktmästarstab. Alla i vår personal har larm som går direkt till Securitas, och mobiltelefoner med sig hela tiden. De har fått utbildning i hot och våld och därmed också fört samtal om när vi trycker på larmet till väktare och när vi ringer 112.

Församlingen har anmält Luciakonserterna, precis som alla våra andra större evenemang, till polisen. Polisen har överlag en markant ökad närvaro i centrala Göteborg och de cirklar förbi oss under konserterna och eventuellt ställer de en av sina bilar nära under en period. Det har de gjort nu under dagarna då vi har haft Levande julkrubba på domkyrkoplanen.

Domkyrkan är låst under konserterna och in- och utsläpp av människor sker genom skilda dörrar. Vårt biljettbolag har skickat information till alla som köpt biljetter att vi gärna ser att man lämnar stora väskor hemma.

Alla våra åtgärder är avstämda med polisen lokalt och vi grundar våra åtgärder på deras råd, allmänna riktlinjer och de säkerhetsbedömningar Svenska kyrkan centralt regelbundet gör tillsammans med SÄPO och polisen.

Vi vet att det i samhället finns en oro över terrorhotnivån, vi har stor respekt för den men ser inte att vi har andra möjligheter att följa de råd vi får från polis och samhället i övrigt. Så sent som idag var polischefen och stadsministern ute och uppmanade oss att fortsätta vara vaksamma men också våga leva våra liv och inte låta terrorn vinna genom rädslan.

I slutändan måste det sedan bli upp till var och en och avgöra om man vill och känner att man kan vistas på allmänna platser med folksamlingar i den tid som råder. Vi har stor respekt för att det finns de som väljer bort detta och det har även våra körledare. Vi gör det vi kan från vårt håll för att hålla en vaksam och så genomtänkt säkerhet som möjligt. Sedan blir det en personlig bedömning om man känner sig trygg nog med det.

Med vänliga hälsningar
Susanne Olbing, församlingsherde
Tel: 031-731 61 45
E-post: susanne.olbing@svenskakyrkan.se