Vårens fikalistor

Nu finns vårterminens fikalistor på hemsidan under Termin – Fikalistor. Om du inte kan ha fikat den vecka då du är uppsatt: kontakta någon annan på listan och byt! Fikat behövs för körsångarna, både energimässigt och socialt. Den som är fikaansvarig är också körens extra vuxenresurs i huset. Därför är det viktigt att det finns både fika och en fikaansvarig vid varje repetition!