Skolkonserter 2022

Inför 1:a advent bjuder YF och GK på allsångskonsert för skolklasser i åk F-5 (särskole- och introduktionsklasser är välkomna oavsett ålder). Vet du någon lärare som borde få inbjudan? Ladda ner den här och skicka vidare!