Konserter

Foto: Jonas Gjertsson

Till våra UNGA SJUNGA-konserter, oftast lördagar kl 12, är det alltid fri entré. Välkommen!

För dig som är inloggad finns här bl.a. konsertdags-ABC, hur vi gör när kören sjunger i högmässa och information om biljetter till de konserter som inte har fri entré.