Yrsel

Körsång är bra för hälsan. Att stå blick stilla, som det lätt blir vid Luciakonserterna när man ska koncentrera sig inte bara på konsertsituationen utan också på att hantera ett levande ljus när man står trångt, är däremot inte så bra för cirkulationen och kan i värsta fall leda till yrsel eller svimning. Men det … Fortsätt läsa Yrsel