Högmässa

Gå direkt till: Klädkod i kyrkanNattvard

Körsångarna har samling kl. 9.30

Anhöriga och andra

som vill vara med på högmässan kan komma till kyrkan strax före kl. 11.
Kykrvärdar vid ingången delar ut psalmbok och agendor (ordningen där man kan följa med i gudstjänsten).
Kören sitter på körplatser framme i koret (framför första bänkraderna). För församlingen är det fri placering i kyrkan.

Klädkod i kyrkan:

Klä kroppen, inte knoppen!

Körerna har körkläder, besökare har fri klädsel. Men tänk på att visa respekt för kyrkorummet och andra besökare: klä kroppen, inte knoppen!
Vad som är respektfull klädsel varierar. I en moské går man inte in med skor, på nobelmiddag går man inte i verkstadsoverall, på begravning går man inte i guldlamé – oavsett vad man har för personlig åsikt om moskéer/nobelpris/begravningar.
Genom att läsa av och respektera klädkoder visar du hänsyn mot dem som har starkare band till platsen eller traditionen än du själv.

Klädkoderna för Svenska kyrkan varierar från församling till församling. De är ofta underförstådda, inte uttalade.
Med ett par enkla grundprinciper kommer du långt: inne i kyrkan ska du inte visa stora mängder hud och om du är man ska du inte ha hatt/mössa på dig. Det som är en icke-fråga för dig kan vara stötande för någon annan, och det kostar dig inget att visa lite hänsyn genom att ta av dig kepsen eller ta på dig en kofta – klä kroppen, inte knoppen!

Nattvard

När det blir nattvard sjunger kören en sång. När vi har sjungit färdigt finns det möjlighet för barnen att tillsammans med en vuxen gå fram och ta emot nattvard.
Barnen får alltså inte gå till nattvarden på egen hand.

Som nattvardsgäst är man privatperson

det ställs inga krav på körsångarna att gå i nattvard för att man är med i kören!
Det beslutet är helt och hållet ert eget,
Om man ser sig omkring i kyrkan, ser man att många i församlingen förblir sittande vid nattvarden. Alla deltar inte alltid, någon kanske aldrig. Varför man gör som man gör har ingen annan med att göra.

Bestäm er innan ni går hemifrån

Hur ni än väljer att göra, måste ni vuxna prata med varandra och med era barn om detta på förhand.
Frågan om att gå eller inte gå till nattvard, att ta eller inte ta emot bröd och vin, ska inte vara ett beslut som vilar på barnets vilja eller ovilja i stunden på söndag.
Barnen behöver veta att det kommer att göras lite olika i olika familjer, och ha klart för sig vad som gäller den här gången i just deras familj.

Varje körgrupp har ungefär en högmässa per termin. Det ni bestämmer om nattvarden inför en högmässa behöver inte gälla för alltid. Ni kan bestämma annorlunda nästa gång. Nattvard firas i Domkyrkan varje söndag kl 11 året om och man är alltid välkommen, oavsett om man sjunger i kören eller inte.

Nattvarden i praktiken:

Nattvardsbrödet är alltid glutenfritt. Vinet finns oftast som både alkoholhaltigt och alkoholfritt.

Om du vill ta emot nattvard:

  • när det finns en ledig plats vid altarringen, knäböj där (eller stå nära intill om du inte kan stå på knä)
  • ta emot brödet i din handflata
  • när vinet räcks fram till dig doppar du brödet i vinet och sätter det direkt i munnen
  • res dig, tacka (en lätt bugning/nigning) och lämna plats för nästa

Om du vill vara med vid altaret men inte ta emot nattvard:

  •  när det finns en ledig plats vid altarringen, knäböj där (eller stå nära intill om du inte kan stå på knä)
  • lägg höger hand på vänster axel
  • handen på axeln är en signal till nattvardsutdelarna som då välsignar dig istället för att räcka fram bröd och vin
  • res dig, tacka (en lätt bugning/nigning) och lämna plats för nästa