Konsertdags-ABC

A:tt lämna och hämta

Tre gyllene regler för aspirantgrupperna, YF och GK. (Äldre grupper lämnar och hämtar sig själva.)

  1. Alla körsångare prickas av på Kyrkogatan 28 av sina respektive körmammor. Före och efter konsert.
  2. Ingen får gå iväg direkt från kyrkan efter konserten Det är oerhört viktigt att alla är införstådda med detta, det handlar om barnens säkerhet och ansvaret för dem!
  3. En (1) vuxen hämtar och lämnar Resten av familjen/konsertpubliken/sällskapet kan vänta utanför, eller i kyrkan om det regnar. Det blir väldigt trångt när många ska in och ut samtidigt. Om bara en vuxen per körsångare är inne i Gustavigården blir det lättare för alla att komma fram.

B:ara körmammorna ska ha sjukanmälan vid konsert

På konsertdagarna är det körmammorna som prickar av och har koll på sina grupper, inte dirigenterna.
Därför ska sjukanmälan på konsertdag eller inför högmässa meddelas till körmammorna, inte dirigenterna.
Överst på sidan Kontakta körmammorna finns länk till bokningsverktyget Signup där det framgår vilka körmammor som finns på plats vid vilka tillfällen.

C: sidan Körklädsel för information om konsertkläder

Vanlig konsertklädsel gäller vid högmässor och konserter om inget annat meddelas.
Ibland har de äldre grupperna körkåpor vid högmässor, men då meddelas det särskilt. Under körkåpa kan man ha egentligen vad som helst, det enda som syns är vad man har på fötterna (dvs man har konsertskor) och i halslinningen (dvs man kan inte ha skjorta, polotröja eller andra uppstickande kragar).

De flesta av våra konserter görs i kyrkan, vilket innebär att även publiken behöver tänka på att klä sig med respekt för den miljö man befinner sig i. Läs mer om Klädsel: publiken.

D:et är inget körfika vid konsert och repetition inför konsert

Var och en måste själv ha med sig vad den behöver. Fika är frivilligt, vattenflaska är obligatoriskt. Med obligatoriskt menas att

alla ska ha med sig vattenflaska

till extrarepetitioner och framträdanden. Man kan bli törstig av att sjunga, men det fungerar inte om alla ska gå iväg och dricka under pågående repetition. Det ska man kunna sköta på sin plats. Det gäller också att hålla vätskebalansen i skick för att

förebygga svimning och yrsel

Vid repetitioner som är längre än en timma är det lämpligt att också ha med sig frukt, smörgås eller liknande som går att äta på stående fot när tillfälle ges. OBS! Ingen matsäck som kan lämna fläckar på vita skjortor, tröjor och särkar, som röd sylt, kladdig frukt eller drickchoklad!

E:nvar måste själv kunna alla sånger solo-bra

När man sjunger i kör sjunger man tillsammans, men var och en måste kunna alla sånger och alla texter lika bra som om man skulle sjunga solo. Du ska inte förlita dig på att alla andra kan det du är osäker på.

Öva hemma

tills du är så säker att du kan bära stämman ensam om alla andra plötsligt skulle få en tupp i halsen samtidigt och tystna!

Öva inför publik

Publiken kan bestå av gosedjur, legogubbar eller vad man vill. Hur den än ser ut hjäper ”publiken” till att påminna om att det är skillnad på att sjunga för sig själv och att rikta sig till någon annan.

Föräldrar!

Hjälp till genom att vara publik när barnen övar, och följ med i noterna så att ni hör om texterna sitter som de ska. Det är betydligt enklare att öva in exakt rätt från början än att öva in lite fel först och sedan behöva lära om.

F:ör säkerhets skull: tänk på stöldrisken!

Lämna värdesaker och stöldbegärliga kläder hemma! Du är själv ansvarig för dina saker. Lokalerna låses när vi inte är i dem, men vi har tyvärr varit med om inbrott under pågående konsert och högmässa.