Konsertdags-ABC

A:tt lämna och hämta Tre gyllene regler för aspirantgrupperna, YF och GK. (Äldre grupper lämnar och hämtar sig själva.) Alla körsångare prickas av på Kyrkogatan 28 av sina respektive körmammor. Före och efter konsert. Ingen får gå iväg direkt från kyrkan efter konserten Det är oerhört viktigt att alla är införstådda med detta, det handlar om barnens … Fortsätt läsa Konsertdags-ABC