Körgrupper

Foto: Mirjam Ekberg

Domkyrkans Goss- och Flickkörer består av:

Flickkörens aspiranter: nybörjargrupp från 8 år, repeterar torsdagar kl 17-18:30

Yngre Flickkören: åldrar motsvarande ungefär årskurserna 4-6, repeterar torsdagar kl 18:30-20

Äldre Flickkören: åldrar motsvarande ungefär årskurserna 7-9, repeterar tisdagar kl 16:45-18:30

Gosskörens aspiranter: nybörjargrupp från 8 år, repeterar onsdagar kl 17-18:30

Gosskören: från ungefär årskurs 4 fram till målbrottet, repeterar onsdagar kl 18:30-20

Nissarna: Gosskörens målbrottsgrupp, repeterar måndagar kl 17-18

Gustavi Ungdomskör: blandad ungdomskör, åldrar motsvarande ungefär gymnasiet och uppåt, repeterar tisdagar kl 18:30-21:15

Körtrappan

Körsångarna slussas vidare i grupperna med stigande ålder. Körtrappan slutar vid Äldre Flickkören/Nissarna. Därifrån söker man till ungdomskören i konkurrens med sökande utifrån.

Ta igen missad repetition

Flickkörsaspiranter som inte kan komma på en enstaka repetition, kan istället gå på veckans Gosskörsaspirantrepetition, och vice versa.
Yngre Flickkören kan ta igen enstaka missade repetitioner på Gosskörens repetitioner, och tvärtom.
MEN! Skicka ett mejl till din dirigent om du behöver komma på ”fel” repetition, så att du får bekräftat att det går bra just den veckan.