Körtrappan

Aktiva körsångare måste bekräfta sin plats inför kommande läsår genom att fylla i höstens terminsformulär. Formuläret läggs ut på hemsidan i slutet av juni och ska skickas in senast 6 augusti. Platser som inte tas i anspråk går vidare till externa sökande.

Vårt system med förflyttningar från yngre till äldre grupper kallar vi för körtrappan: aspiranter går vidare till YF och GK, YF går vidare till ÄF, GK går vidare till NI. Körtrappan slutar vid NI/ÄF. Till GU söker man på samma villkor som externa sökande.

Aspirant till Yngre Flickkören/Gosskören

Efter 2 år som aspirant flyttas man automatiskt upp till YF respektive GK – om man inte särskilt önskar stanna kvar. Kontakta i så fall Ulrika eller Petter för att diskutera saken.

Yngre Flickkören till Äldre Flickkören

Gruppbytet från YF till ÄF följer principen att man börjar i ÄF när man börjar 7:an. I vissa fall stämmer inte årskull med årskurs. Då är principen att årskull går före årskurs. Hösten 2023 är det alla flickor födda 2010 som flyttar till ÄF – om man inte särskilt önskar stanna kvar i YF. Kontakta i så fall Petter för att diskutera saken.

Gosskören till Nissarna

Gruppbytet från GK till NI styrs av den individuella körsångarens målbrottsprocess. Om det finns tveksamheter kring att fortsätta sjunga i diskantläge till höst:

  1. Fyll i höstens terminsformulär (kommer i juni) för både GK och NI
  2. Boka en tid för enskild lyssning (länk finns i terminsformuläret)
  3. Mejla Petter att ett gruppbyte kan vara på gång.

Äldre Flickkören/Nissarna till Gustavi Ungdomskör

ÄF- och NI-sångare kan söka till GU under provsjungningsperioden i juni.

Antagning till GU görs utifrån lediga platser i stämmorna. ÄF/NI-sångare har inget företräde, utan söker på samma villkor som de ungdomar som söker utifrån. Man kan tidigast söka till GU inför det läsår man börjar gymnasiet.