Körklädsel

Foto: Mirjam Ekberg

Under konserter och högmässor representerar körsångarna inte sig själva, utan sin kör och Göteborgs Domkyrkoförsamling. En gemensam körklädsel understryker grupptillhörigheten för deltagarna och förmedlar ett helhetsintryck till åskådarna.

Varje körgrupp har sin särskilda klädsel som används vid konserter och gudstjänster. Vid vissa tillfällen gäller andra klädinstruktioner. Läs här:

Klädsel: körgrupperna

Klädsel: Lucia

Klädsel: julafton

Klädsel: 6 juni

Klädsel: publiken

Om du behöver hjälp med körkläder 

…är du välkommen att höra av dig till någon av din grupps körmammor. Varje hösttermin anordnas en klädbytardag som kan hjälpa till att lösa en del klädproblem för de yngre grupperna.

Om något barn kommer till en konsert eller högmässa med fel kläder, kommer körmammorna att göra sitt bästa för att lösa det, men det är inte alltid möjligt.  Därför är det viktigt att alla föräldrar gör sitt bästa för att barnen har med sig och på sig det de ska.