Körmammorna

Körmamma är en könsneutral benämning (jfr sjuksköterskan Göran eller farbror Barbro) på förälder till ett eller flera körbarn, som utvalts att ha särskilt ansvar för en specifik körgrupp.

Körmammor förekommer sällan en och en, snarare i grupper om mellan två och fyra stycken, fördelade körgruppsvis, eller i större flockar.
Körmammorna upptäcks lättast vid konserter, där de med fast men varm hand ombesörjer att deras respektive korister går dit de ska när de ska och, i den mån dessa inte gör det, tar reda på vad som kan göras åt saken och Vidtar Åtgärder.

Ännu aktivare, men svårare att upptäcka för gemene man, är körmammorna vid körernas resor och läger, där de med sitt styrande och ställande är själva verksamhetens förutsättning: inga körmammor – ingen utflykt.
Körmammor behandlas med vänlighet och respekt, gärna också med hängivenhet och beundran.

 (Bild: Körmammorna Magnusson och Hurtigh på Marstrand, maj 2014.)