Kontakta Körmammorna

Föräldrar och körsångare: För att se när körmammorna tjänstgör (en flik för Asp-YF-GK och en flik för ÄF-NI-GU) klicka på loggan:

Sign Up!

Körmammor: För att se hur man fyller i Signup:en, se en instruktionsvideo här.

Flickkörens aspiranter (Fasp)

Sara Fahlberg 0763-173396 sarafahl[at]gmail.com

Lenita Friberg 070-4568335 lenitafri[at]hotmail.com

Katrin Gisselfält 0735192157 katringisselfalt[at]gmail.com

Fredrik Mannheimer 0706000095 fredrik.mannheimer[at]stratecute.se

Ulrica Wincent 0730792838 ulrica.wincent[at]hotmail.com

Albin Wetter 073-7120648 albin[at]wetter.se

Gosskörens aspiranter (Gasp)

Helena Ederönn 0706-847734 hederonn[at]gmail.com

Henrik Johnsson 0705479791 johnsson.henrik[at]gmail.com

Stina Kylén 0733991135 stina.kylen[at]gmail.com

Desiré Rex 0706-732602 desire.rex[at]outlook.com

Yngre Flickkören (YF)

Alexandra Averö Meszaros 0730-421292 alexandra.meszaros[at]telia.com

Tobias Elmquist 0706-479164 tobiaselmquist[at]gmail.com

Elisabeth Laasonen Belgrano 0708-433260 elibelgrano[at]mac.com

Elisabeth Lyche 0739-826892 elisabeth.lyche[at]forskola.goteborg.se

Helena Lööf Andersson 0706-615435 helena[at]jna.pp.se

Elena Margitin 0723-716620 emargitin[at]hotmail.com

Ylva Offerman 0737-446013 ylva[at]offerman.se

Camilla Krabbe 0702-128822 camillakrabbe10[at]gmail.com

Gosskören (GK)

Ylva Bowes 0727-335944 ylvacarlssons[at]hotmail.com

Réka Burgren 0765-533304 reka.burgren[at]volvo.com

Joel Lindeman 0707226733 joel.lindeman[at]gmail.com

Helena Norberg 0704-305066 pinu[at]live.se

Äldre Flickkören (ÄF)

Claes Abrahamsson 070-6821534 claes.abrahamsson[at]mhmail.se

Annika Beijbom 0705-741642 annika.beijbom[at]gmail.com

Åsa Bell 0700-557970 asajane[at]gmail.com

AnnaMaria Boëthius 0709-665767 anna_maria[at]rodhe.se

Kajsa Crona 0727-077973 eklc[at]protonmail.com

Malin Helander 0706-333446 malin[at]helander.info

Anki Lund 0737-547386 ankilund[at]hotmail.com

Pär Nilsson 0729-775052 pbgn[at]yahoo.com

Frida Norén 0733330990 frida.noren[at]gmail.com

Anna Schmidt 0703-861966 anna.m.schmidt[at]outlook.com

Nissarna (målbrottsgruppen) (NI)

David Bjerhem 0709-665310 bjerhem[at]gmail.com

Peter Jacobson 0733898918 peter[at]omnologic.com

Ulrika Levan 0709-162089 ulrika.levan[at]gmail.com

Johan Wegbrant 0709-791901 johan.wegbrant[at]gmail.com

Gustavi Ungdomskör (GU)

Jonas Gjertsson 0708-812299 jonas.gjertsson[at]createur.se

Thomas Johansson 0705-749392 info[at]thomasjohansson.se

Emma Lyrdal 0731-815974 emma_lyrdal[at]hotmail.com

Sara Roberts 0735-950042 saraelisabetroberts[at]gmail.com

Johan Holm 072-580 80 83 johan.ha.holm[at]gmail.com