Kontakta Körmammorna

Körmammor och andra frivilliga insatser

Schemaläggning av körmammor och andra ideella görs i verktyget Signup genius. Det finns tre flikar i vår Signup:

 1. Asp-YF-GK
 2. ÄF-NI-GU
 3. Frivilliga insatser

För att se hur man fyller i Signup:en, se en instruktionsvideo här. För att komma till Signupen, klicka på loggan nedan.

Här ser du hur körmammorna tjänstgör

Sign Up!

Körmammor gruppvis

Flickkörens aspiranter (Fasp)

 • Sara Fahlberg 0763-173396 sarafahl[at]gmail.com
 • Lenita Friberg 070-4568335 lenitafri[at]hotmail.com
 • Katrin Gisselfält 0735192157 katringisselfalt[at]gmail.com
 • Fredrik Mannheimer 0706000095 fredrik.mannheimer[at]stratecute.se
 • Ulrica Wincent 0730792838 ulrica.wincent[at]hotmail.com
 • Albin Wetter 073-7120648 albin[at]wetter.se

Gosskörens aspiranter (Gasp)

 • Helena Ederönn 0706-847734 hederonn[at]gmail.com
 • Henrik Johnsson 0705479791 johnsson.henrik[at]gmail.com
 • Stina Kylén 0733991135 stina.kylen[at]gmail.com
 • Desiré Rex 0706-732602 desire.rex[at]outlook.com

Yngre Flickkören (YF)

 • Alexandra Averö Meszaros 0730-421292 alexandra.meszaros[at]telia.com
 • Tobias Elmquist 0706-479164 tobiaselmquist[at]gmail.com
 • Elisabeth Laasonen Belgrano 0708-433260 elibelgrano[at]mac.com
 • Elisabeth Lyche 0739-826892 elisabeth.lyche[at]forskola.goteborg.se
 • Helena Lööf Andersson 0706-615435 helena[at]jna.pp.se
 • Elena Margitin 0723-716620 emargitin[at]hotmail.com
 • Ylva Offerman 0737-446013 ylva[at]offerman.se
 • Camilla Krabbe 0702-128822 camillakrabbe10[at]gmail.com

Gosskören (GK)

 • Ylva Bowes 0727-335944 ylvacarlssons[at]hotmail.com
 • Réka Burgren 0765-533304 reka.burgren[at]volvo.com
 • Joel Lindeman 0707226733 joel.lindeman[at]gmail.com
 • Helena Norberg 0704-305066 pinu[at]live.se

Äldre Flickkören (ÄF)

 • Åsa Bell 0700-557970 asajane[at]gmail.com
 • AnnaMaria Boëthius 0709-665767 anna_maria[at]rodhe.se
 • Kajsa Crona 0727-077973 eklc[at]protonmail.com
 • Malin Helander 0706-333446 malin[at]helander.info
 • Anki Lund 0737-547386 ankilund[at]hotmail.com
 • Pär Nilsson 0729-775052 pbgn[at]yahoo.com
 • Frida Norén 0733330990 frida.noren[at]gmail.com
 • Anna Schmidt 0702-930330 anna.m.schmidt[at]outlook.com

Nissarna (målbrottsgruppen) (NI)

 • David Bjerhem 0709-665310 bjerhem[at]gmail.com
 • Peter Jacobson 0733898918 peter[at]omnologic.com
 • Ulrika Levan 0709-162089 ulrika.levan[at]gmail.com
 • Johan Wegbrant 0709-791901 johan.wegbrant[at]gmail.com

Gustavi Ungdomskör (GU)

 • Jonas Gjertsson 0708-812299 jonas.gjertsson[at]createur.se
 • Thomas Johansson 0705-749392 info[at]thomasjohansson.se
 • Emma Lyrdal 0731-815974 emma_lyrdal[at]hotmail.com
 • Sara Roberts 0735-950042 saraelisabetroberts[at]gmail.com
 • Johan Holm 072-580 80 83 johan.ha.holm[at]gmail.com