Prenumerera

Som prenumerant får du hjälp att hålla dig á jour med den information som publiceras här på körernas hemsida. Prenumeration innebär att det går ut ett mejl – en avisering – till din e-postadress när ett nytt inlägg publiceras.

Alla aktiva körsångare i ÄF, NI och GU samt anhöriga 1 & 2 till aktiva körsångare i Fasp, Gasp, YF och GK läggs in som prenumeranter i början av varje termin. Om du vill lägga till ytterligare prenumerationer (tex. en privatadress, eller din YF-sångares egen mejladress) kan du göra det här:

För att prenumerera på nya inlägg på hemsidan,
skriv din mejladress i rutan nedan och klicka på "Prenumerera".

Loading

Sortera i aviseringarna

Prenumeranter får mejl om allt som publiceras.  För att du ska kunna avgöra om ett nytt inlägg angår dig utan att öppna aviseringsmejlet (och kunna slänga det oläst om det inte angår dig) följer vi följande rubrikprincip:

  • Inlägg som har en gruppförkortning i rubriken riktar sig till en eller flera specifika körgrupper, tex. YF GK: högmässa eller ÄF: läger
  • Inlägg som inte har en körgrupp i rubriken riktar sig till alla, tex. Kallelse till årsmöte eller Terminsformulär, svara senast 1/8

Körgruppernas förkortningar

  • Fasp – Flickkörens aspiranter
  • Gasp – Gosskörens aspiranter
  • YF – Yngre Flickkören
  • GK – Gosskören
  • ÄF – Äldre Flickkören
  • NI – målbrottsgruppen Nissarna
  • GU – Gustavi Ungdomskör

Avsluta en prenumeration

Vi tar inte bort dig som prenumerant när du slutar i kören. Du kan själv avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på länken längst ner i vilket aviseringsmejl som helst.