Provsjungning

Foto: Mirjam Ekberg

Provsjungning

Nästa ordinarie provsjungningsperiod blir i juni 2024. Anmälan öppnar i början av maj.

Det är provsjungning till alla våra körgrupper. Vi har huvudsakligen nyantagning endast inför höstterminen. För att ge de yngre körgrupperna arbetsro, tar vi inte in nya barn i låg- och mellanstadieålder under pågående läsår. I mån av plats tar vi in ungdomar i högstadieålder även till vårterminen. Till Gustavi Ungdomskör (gymnasieålder och uppåt) tar vi i mån av plats in nya under hela läsåret.

Om du har frågor om provsjungning som inte besvaras på den här sidan, kan du mejla till: prova[at]musikidomkyrkan.se

De vanligaste frågorna och svaren om provsjungning:

 1. Varför provsjungning?
 2. Hur går en provsjungning till?
 3. Hur lång tid tar det?
 4. Är det en jury som bedömer?
 5. Vad lyssnar ni efter?
 6. Vilken sång ska man välja?
 7. Hur förbereder man sig för en provsjungning?
 8. Varför kallas några till ett andra prov?
 9. Hur många tar ni in?
 10. Mitt barn är yngre än åtta år, kan han/hon ändå söka?
 11. Mitt barn är äldre än åtta år, kan han/hon ändå söka?
 12. När får man svar?
 13. Vilka dagar övar kören?

1. Varför provsjungning?

I samband med provsjungningen får du möjlighet att fundera på om detta är ett sammanhang som skulle passa dig. Körledaren får möjlighet att fundera på om våra körer är rätt plats för dig att utvecklas sångligt och musikaliskt.

För sökande till våra äldre grupper gör vi också en bedömning om ifall den sökandes förkunskaper – sångvana och musikteori – är tillräckliga i förhållande till gruppens nivå.

Tillbaka upp

2. Hur går en provsjungning till?

Provsjungningen är som en kort sångstund, där du som söker får sjunga ensam och tillsammans med körledaren. En (1) vuxen som följer med dig till provsjungningen sitter med och lyssnar.
Vi träffas i körernas repetitionssal, som är som ett klassrum utan bänkar, där stolar står uppställda runt en flygel.
Det finns ingen scen, ingen publik och du sjunger inte i mikrofon.

Sökande till ungdomskören (från 2:an i gymnasiet och uppåt) får naturligtvis också gärna ta med sig en förälder om man vill, men man måste inte. Vi utgår från att gymnasieungdomar kan ta eget ansvar för sitt körsjungande även om de inte har fyllt 18.

Tillbaka upp

3. Hur lång tid tar det?

Vi avsätter 15 minuter per provsjungning. Därför skickar vi ut en kallelse till en exakt tid.
Var snäll och passa tiden! Om någon kommer sent skapas en kedja av förseningar som gör att många får vänta.
För sökande till ungdomskören (gymnasieålder och uppåt) avsätter vi 30 minuter.

Tillbaka upp

4. Är det en jury som bedömer?

Nej. Det är inte som på TV. Det finns ingen scen, ingen jury, ingen publik och inga kameror.
Förutom en (1) medföljande vuxen (oftast mamma eller pappa) är det en eller två körledare som lyssnar på dig och sjunger tillsammans med dig.
Vi är alltså som mest fyra personer i rummet.
Syskon och andra som följer med får sitta i soffan utanför repetitionssalen och vänta.

Tillbaka upp

5. Vad lyssnar ni efter?

Körledaren för protokoll och poängsätter de fasta moment som ingår i provet. Det går inte att i efterhand minnas alla detaljer i de individuella provsjungningarna, så poängsättningen fungerar som säkerhetssystem för att alla ska bli bedömda på samma sätt. När alla har provsjungit är det den sammanlagda poängsumman och antalet lediga platser i grupperna, avgör vilka som erbjuds plats. De fasta momenten som poängsätts är:

 • Valfri förberedd sång
  Du sjunger en sång som du själv har valt och övat på förhand.
  Sången sjungs a cappella. Det betyder att man sjunger utan att någon spelar till.
 • Blinka lilla stjärna
  Du får sjunga Blinka lilla flera gånger, varje gång med ny startton.
 • Härmning och melodiminne
  Körledaren sjunger före, eller spelar några toner eller en melodislinga på pianot, och du får härma
 • Läsning (endast lågstadiebarn)
  Du får läsa högt en kort text som står på ett papper. Texten är ungefär så lång som en sångvers.
För sökande till Äldre Flickkören tillkommer också:
 • grundläggande musikteori som notkunskap och rytmläsning (se länkar till övningsmaterial under fråga 7)
För sökande till Ungdomskören tillkommer också
 • á vista-läsning (med förberedelse): du får en liten stund på dig att förbereda och sedan sjunga en bit av en stämma i ett för dig okänt körstycke. (För att få en känsla för svårighetsnivån kan du använda övningsmaterialet under fråga 7.)

Tillbaka upp

6. Vilken sång ska man välja?

Ta en kort sång som du blir glad av att sjunga!
Det är inte sången i sig vi lyssnar på, utan hur du sjunger den.
Därför ska du välja en sång där du kan både text och melodi utantill, och som du tycker om att sjunga. Ta hellre en kort enkel sång än en lång och svår!
Många som väljer sånger som man nyss har sjungit, eller snart ska sjunga, på skolavslutningen, som Idas sommarvisa eller Den blomstertid nu kommer.

Tillbaka upp

7. Hur förbereder man sig för en provsjungning?

Sökande till yngre grupper kan bara förbereda den sång du ska sjunga, så att du är trygg i att du kan text och melodi.
Det som visar sig när vi börjar musicera tillsammans är summan av dina musikaliska erfarenheter, din rösts omfång, ditt gehör och din sångvana. Kom som du är, det räcker!

Sökande till Äldre Flickkören

…kan öva musikteori och rytmläsning tex. här:

Sökande till Gustavi Ungdomskör

…kan öva á vista-läsning tex. med hjälp av dessa:

Tillbaka upp

8. Varför kallas några till ett andra prov?

Ibland är det, trots anteckningar och poängsättning, svårt att avgöra om någon skulle passa i en körgrupp eller inte. Det kan vara fråga om tillfällig heshet (tex. allergi eller förkylning) eller något annat som gör att man erbjuds möjlighet att komma och göra sin provsjungning en gång till i början av augusti.

Tillbaka upp

9. Hur många tar ni in?

Vi tar in sammanlagt ca 25 nya barn till de två nybörjargrupperna (aspiranterna). Det går inte att säga hur många vi kan ta in i befintliga grupper (äldre än 8-9 år). Det hänger på hur många av de nuvarande körsångarna som fortsätter i höst. (se svar 12, punkt 4)

Tillbaka upp

10. Mitt barn är yngre än åtta år, kan han/hon ändå söka?

Körens nedre åldersgräns är 8 år. Den som börjar i kören måste fylla minst 8 år inom innevarande kalenderår.

Tillbaka upp

11. Mitt barn äldre än åtta år, kan han/hon ändå söka?

Varje höst tar vi in två nybörjargrupper med 8-9-åringar. I mån av plats tar vi också in äldre barn. Till våra flickkörsgrupper 10-15 år finns det oftast ytterst få lediga platser. Till Gustavi Ungdomskör är vana körsångare i ålder 17-25 välkomna att provsjunga.

Tillbaka upp

12. När får man svar?

Vi skickar ut svar på provsjungning inom juni månad. Det finns fyra slags svar:

 1. Ja. Du erbjuds en plats i en körgrupp. Du tackar ja till din plats genom att fylla i ett terminsformulär på nätet där du tar ställning till om du kan vara med under kommande tillfällen under hösten. Detta ska vara gjort senast 1 augusti.
 2. Nej. Vi kan inte erbjuda dig plats i en körgrupp den här gången. Vi hjälper gärna till att fundera över alternativ till vår verksamhet för dig som vill sjunga i kör men inte kan göra det just hos oss.
 3. Åter. Vi behöver höra dig en gång till (se fråga 8). Du erbjuds ny tid för provsjungning i början av augusti.
 4. Reserv. Vi skulle vilja erbjuda dig en plats, men vet inte om det finns plats i gruppen. Om du vill kan du stå kvar som reserv. Tyvärr måste du vänta tills mitten av augusti innan du kan få besked om plats. Först måste vi lyssna på dem som ska provsjunga en gång till. Alla våra nuvarande körsångare måste också hinna svara på om de ska fortsätta vara med i höst. Detta är det allra vanligaste svaret till dem som söker till äldre grupper.

Tillbaka upp

13. Vilka dagar övar kören?

Körgrupperna har fasta repetitionsdagar och -tider. Vi repeterar på Kyrkogatan 28, där också provsjungningarna äger rum.

Måndag
17-18:15 målbrottsgruppen

Tisdag
17-18:30 Äldre Flickkören (ca 13-18 år, motsvarande åk 7 – gymnasiet)
18:30-21 Ungdomskören (18-25 år, 2:an i gymnasiet och uppåt)

Onsdag
17-18:30 Gosskörens aspiranter (ca 8-9 år, motsvarande åk. 2-3)
18:30-20 Gosskören (ca 10 år – målbrottet, motsvarande från åk 4 och uppåt)

Torsdag
17-18:30 Flickkörens aspiranter (ca 8-9 år, motsvarande åk 2-3)
18:30-20 Yngre Flickkören (ca 10-13 år, motsvarande åk 4-6)

Tillbaka upp