Körsång och Covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för Körverksamhet under Covid-19, bland annat genom att vi:

  • Uppmanar alla körsångare och medföljande att tvätta händerna när de kommer till kören.
  • Uppmanar körsångarna att komma till kören endast om man är helt symptomfri.
  • Uppmanar körsångare i riskgrupp att inte komma till kören.
  • Ser till att vi håller 2 meters avstånd när vi repeterar.
  • Begränsar antalet personer på plats samtidigt.
  • Förser körsångarna med körpärmar så att de använder sina egna noter.
  • Har förkortade repetitioner utan fikapaus.
  • Erbjuder möjlighet för den som inte kan delta på plats att följa sin grupps repetition digitalt.

Vi följer lokala myndighetsföreskrifter och omfattas av de regler som gäller för verksamhet inom Göteborgs Domkyrkopastorat.